PUBLICATIONS

In line with its mission to expand Filipino music, NAMCYA has been commissioning new works each year for the competitions. These titles are available at the NAMCYA Office.

Check prices in this link.

Commissioned works for Children’s Choir 1973-1978

TITLE
The Swing
Love Came Down at Christmas
Tayo’y Mangagsi-awit
Handog sa Ina
ABAKADA Pahpahla
Pinagpala Ni Jesus ang Maliliit na Bata
Sa Mundong Ibabaw
Tong Togodong
Ah! Kay Ganda ng Kapaligiran
Maligayang Bati

COMPOSER
Hawley Ades
Eric Smith
Lucrecia R. Kasilag
Ramon P. Santos
Ramon P. Santos
Lucio D. San Pedro

Lucio D. San Pedro
Ramon P. Santos
Lucio D. San Pedro
Lucrecia Kasilag

childrens choir 1973-78

 

Isang Bansa, Isang Diwa Series I

TITLE
Pambansang Awit
Pilipinas Kong Mahal
Isang Bansa, Isang Diwa
Bagong Lipunan
Maligayang Bati
Sa Ugoy ng Duyan
Kalesa
Leron Leron Sinta
Handog sa Ina
Manang Biday
Four Ethnic Songs
Ako Ay Pilipino

COMPOSER
Julian Felipe
Francisco Santiago
Rodolfo de Leon
Felipe de Leon
Lucrecia R. Kasilag
Lucio D. San Pedro
Ernani Cuenco
Transcription
Ramon P. Santos
Cayetano Rodriguez
Compiled By: Sis. Lilia Tolentino
George Canseco

isang bansa isang diwa 1

Commissioned works for Children’s Choir 1979-1982

TITLE
Binhi ng Lahing Malaya
Ang Lahi Ko’y Dakila
Sariwang Sanghaya
Umawit kang Masaya
Hosanna
Awit ng Ulan
Ang Tatay Ko
COMPOSER
Antonino Buenaventura
Felipe P. De Leon
Antonino Buenaventura
Lucio D. San Pedro
Lucio D. San Pedro
Lucio D. San Pedro
Resti Umali

namcya childrens choir 1979-82

Children’s Choir Compilation Series II

TITLE
Kantata: Maliliit na Supling
Ang Dakilang Pagdiriwang
Arimoanga
Ang Paglisan
Magandang Ugali
Alay
Ang Tungkulin
Magtanom Kitag Uhong
Leron, Leron Neneng
Dai Nangad Ako
Bagong Pagsilang
COMPOSER
Ramon P. Santos
Lucio D. San Pedro
Helen S. Tejero
Lucio D. San Pedro
Eduardo G. Parungao
Phoebe Roa
Eduardo G. Parungao
Woodrow Peñaflor
Lucio D. San Pedro
Antonio R. Regalario
Felipe P. De Leon

childrens choir 2

Commissioned works for Youth Choir 1975-1978

TITLE
Alleluia
Intermezzo
Agnus Dei Antifon
Maalindog na Kalikasan
Ave Verum
Bagbagto
Fyug
COMPOSER
Lucio D. San Pedro
Lucio D. San Pedro
Ramon P. Santos
Ramon P. Santos
Lucio D. San Pedro
Antonio R. Regalario
Ramon P. Santos

namcya youth choir 1975-78

Youth Choir Compilation Series I

TITLE
Tatlong Maikling Awit ng Pasko
Tulog Na
Tula-Tula
Pagomawon
Laudate Dominum
Ili-Ili Tulog Anay
Walang Angay
Pag-Ibig sa Inang Bayan

COMPOSER
Ramon P. Santos
Ramon P. Santos
Ramon P. Santos
Antonio R. Regalario
Ruben Federizon
Jerry Amper Dadap
Jerry Amper Dadap
Eduardo G. Parungao

namcya youth choir compilation 1

College Choir Compilation Series I

TITLE
Sa Inang Bayan
Pahimatorog
Kalonan
Magtanim ay di Biro
Bonifacio
Daling-Daling
Mindanao Medley
Tilibum, Tilibum Tilibum
Ang Alibambang

COMPOSER
Lucrecia R. Kasilag
Lucrecia R. Kasilag
Ramon P. Santos
Arr. Felipe P. de Leon
Felipe P. de Leon
Eduardo G. Parungao
Eduardo G. Parungao
Lucrecia R. Kasilag
Alfredo S. Buenaventura

namcya college choir compilation 1

The NAMCYA Anthology of Philippine Choral Music Volume 1

TITLE
Awit ng Buhay
Buhay- Bahay ng Isang Bata
Buligi
Create in me a Clean Heart, O God
Ina Naming Lahat
Isang Kabataang Alamat
Kahapon, Ngayon at Bukas
Kay Ganda ng Buhay
Naku, Kenkoy
Pagkakaisa- Choral Trilogy
Panaghoy ng Kalikasan
Purihin Ninyo Ang Panginoon
Sa Kabataang Pilipino
COMPOSER
Lucio D. San Pedro
Heber Bartolome
Ryan Cayabyab
Eliseo M. Pajaro
Virginia Laico Villanueva
Eudenice Palaruan
Lucrecia Kasilag
Felipe P. De Leon
Nicanor Abelardo, Nick Ramiro Pacis
Resti Umali
Romulo Pangan
Lucrecia Kasilag
Ruben Federizon

namcya anthology 1

The NAMCYA Anthology of Philippine Choral Music Volume 2

TITLE
Ambo Hato
Ang Aking Bayan
Bansang Ito ay Akin
Gloria
Halina’t Umawit
Isang Matandang Panalangin
Kung Maaari Sana
La Paz Batchoy
Lupang Tinubuan
Psalm 27
Sanctus et Benedictus
Si Yahweh Ang Aking Pastol
Sigaw ng Bayan
Tanong Po Lamang
Tatlong Alay Sa Pasko
COMPOSER
Augusto Espino
Nicanor Abelardo, Ramon Santos
Eduardo G. Parungao
David C. B. Yap
Ramon P. Santos
Verne de la Peña
Lucrecia Kasilag
Romulo Pangan
Ma. Christine Muyco
Verne de la Peña
Alfredo Buenaventura
Lucio D. San Pedro
Antonio Regalario
Josefino Chino Toledo
Arlene Chongson

namcya anthology 2

Mga Awiting Bayan para sa Korong Pilipino

TITLE
Ahay Tuburan
Alma de Cristo
Aruy! – Beria Cu- Atsing Rosing – O Cacang Maputla
Bomala Ka ay Bowan
Dagiti Bitbituen Idiay Langit
Day-Eng
Kaisa-isa Niyan
Magtanim Ay Di Biro
Malinak Lay Labi
Mindanao
Orde-e
Pagtulog Na Neneng
Pinpin Di Sarapin
Sitsiritsit
Tong Tong Pakitong

COMPOSER
Christopher Borela
John Pamintuan
Ena Maria Aldecoa
Bievenido Constantino, Jr.
Jude Edgard Balsamo
Nelson O. Polvoriza
Nilo Alcala II
Fidel Calalang Jr
Saunder Choi
Dioscoro B Vicentino
Lester Delgado
Arwin Tan
Nathanael Arnel Almonte de Pano
Nathanael Arnel Almonte de Pano
Anna Tabita A. Piquero

mga awiting bayan ncca namcya